POPRAWIONE INTENCJE 29.10.2023

XXX NIDZIELA-29 X 2023 r.
08:00-1.†Kazimierz Małkus w 3 rocz. śmierci i za zmarłych z rodziny.

           2.†Helena Strzelecka w 3 rocznicę śmierci.

           3.†Antoni Bazydło- gregorianka.

09:30-/Grzęda/-†Czesław, Stanisława/k/, Kazimierz Dramińscy i śp. Wanda Winiarczyk.
11:00-/Paluzy/- † Zofia, Tadeusz i Mirosław Wróblewscy.
12:30-1.†Stanisław Matejunas w 36 rocz. śm., i śp. Jadwiga i Stefan Matejunas.

           2.† Eugeniusz, Janina i Mariusz Fortas.

           3.†Henryk Strzałecki w 1 rocznicę śmierci.

14:00-/Troszkowo/- W intencji Parafian.
18:00-1.†Łucja Siemiątkowska w 30 dzień od śmierci

           2.† Stanisław Pałuba w 6 rocz. śmierci oraz śp. dziadkowie Józef i Marianna Guż.        

Poniedziałek – 30 X 2023.

18:00 -1.†Józef i Grzegorz Orłowscy.

            2.†Antoni Bazydło- gregorianka /ostatnia/.

Wtorek – 31 X 2023 r.

18:00-1.†Władysław i Sabina Mic i za zmarłych z rodziny.

           2.† Marian Grajko w 18 rocz. śmierci.

Środa-1 XI 2023 r. UROCZYSTOĄĆ WSZYSTKICH ŚWIĘTYCH
08:00- Bisztynek– Msza Święta w Sanktuarium.
09:00-/Paluzy/- Msza Święta z procesją na cmentarz parafialny.
09:30-/Grzęda/- Msza Święta w intencji parafian.
11:00BisztynekMsza Święta w kościele na cmentarzu.

           1.†Henryka i Władysław Grabowscy, o radość nieba.
           2.†Zofia i Stanisław Chojnaccy, o łaskę nieba.

13:00– Modlitwa Anioł Pański, na nowym cmentarzu.
Czwartek-2 XI 2023 r. Wspomnienie Wszystkich Wiernych Zmarłych.                                                                          
10:00-BisztynekMsza Święta w kościele na cmentarzu.
16:00-/Grzęda/- Msza Święta
16:00-/Paluzy/- Msza Święta
18:00Bisztynek– Msza Święta w Sanktuarium.

          † Ryszard Serowik, o radość nieba.     

Piątek– 3 XI 2023r. Pierwszy piątek miesiąca.

18:00-†Sławomir Młyński z okazji ziemskich urodzin.

Sobota-4 XI 2023r. Pierwsza sobota miesiąca. św. Karol Boromeusz

18:00-W intencji podanej przez Wspólnotę Żywego Różańca.

XXXI NIDZIELA– 5 XI 2023 r.
08:00-†Mieczysława/k/ Ziemińska w 22 rocz. śmierci i śp. Bolesław Ziemiński oraz śp. rodzice.
09:30-/Grzęda/-†Franciszek Charkot, o radość nieba.
11:00-/Paluzy/-†Maria i Edward Depta, o radość nieba.
12:30-1.†Józef Łuczyc w 1 rocz. narodzin dla nieba.

           2.†Jarosław Olejnik w 7 rocz. śmierci i śp. Roman.

14:00-/Troszkowo/- †Stanisław Buczek w 1 rocznicę przejścia do domu Ojca.
18:00-W intencji zmarłych w  czyśćcu cierpiących.