Kalendarz wizyt duszpasterskich

PROGRAM WIZYTY DUSZPASTERKIEJ

(12 lutego – 17 lutego 2024)

DATAGODZINAULICA/MIEJSCOWOŚĆ
12 lutego PONIEDZIAŁEKod 11:00Troszkowo Kolonia (od rodz. Domańskich; Tatarczak
do rodz. Stankiewicz; Bazydło)
od 13:00ul. Słoneczna – blok nr 7
13 lutego WTOREKod 14:00ul. Słoneczna – blok nr 9
14 lutego ŚRODA ŚRODA POPIELCOWA – nie ma wizyty duszpasterskiej
15 lutego CZWARTEKod 15:00Troszkowo – droga przy kaplicy (od rodz. Szymczukiewicz Zofii
do rodz. Lipka Zofii; Nadwodnego Jana
oraz rodz. Majewskich Ireneusza i Danuty)
16 lutego PIĄTEK – nie ma wizyty duszpasterskiej
17 lutego SOBOTAod 11:00Troszkowo – droga krajowa (od Szkoły – rodz. Buczek Krystyny
do rodz. Maruszewskich Marioli i Wojciecha;
Biedrzyckiej Teresy)