Wypominki – Modlitwa za zmarłych

Wypominki (na Górnym Śląsku zalecki) – forma modlitwy błagalnej za zmarłych, polegająca na wyczytywaniu ich imion, Wyróżnia się wypominki jednorazowe,LISTOPADOWE, oktawalne i roczne. Bywają też półroczne i kwartalne. Wypominki jednorazowe odczytuje się na cmentarzu, LISTOPADOWE  odczytuje się w listopadzie, oktawalne przez osiem dni od dnia Wszystkich Świętych (często połączone z nabożeństwem różańcowym), a roczne – przez cały rok przed niedzielnymi mszami.


Na końcu kościoła i przy bocznym wejściu zostały wyłożone kartki wypominkowe. Wzór można również pobrać i wypełnić elektronicznie.

Przy bocznym ołtarzu Krwi Chrystusowej została wystawiona urna, do której można kartki Wypominkowe składać.